Czerwone aukcje

POMOC
Dotyczy portalu aukcyjnego czerwoneaukcje.pl

FAQ

 1. 1. Co zmienia się na Czerwonych Aukcjach od 01.06.2014r?

  Od 01.06.2014r. Promocja trwa dwa miesiące, a każdego dnia o 21.30 kończy się jedna licytacja. Nagrody mogą być licytowane przy pomocy paragonów pochodzących z całego okresu trwania promocji (a więc np. w lipcowych licytacjach udział biorą również paragony z sierpnia).

 2. 2. Co należy zrobić, aby wziąć udział w licytacji?

  Aby wziąć udział w Promocji, wystarczy utworzyć indywidualne konto na stronie internetowej www.czerwoneaukcje.pl i rejestrować na nim paragony za zakupy w Dyskontach Czerwona Torebka (poprzez wpisanie daty i numeru paragonu).

 3. 3. W trakcie rejestracji wypełniłem(łam) wszystkie dane, jednakże nie otrzymałem(łam) maila z linkiem aktywacyjnym. Co mam zrobić?

  W pierwszej kolejności proszę sprawdzić czy email z linkiem aktywacyjnym nie trafił do skrzynki ze spamem. Proszę również upewnić się, że adres email podany w formularzu rejestracyjnym jest prawidłowy i spróbować ponownie. Jeżeli żadna z powyższych czynności nie przynosi rezultatu prosimy o kontakt (za pośrednictwem formularza).

 4. 4. W jaki sposób mogę licytować oferowane na aukcjach nagrody?

  Nagrody licytowane są wartością zarejestrowanych paragonów. Nagrodę otrzymuje ten uczestnik, który w licytacji zaoferuje największą kwotę łączną objętą zarejestrowanymi paragonami. Otrzymanie nagrody nie wiąże się z koniecznością ponoszenia żadnych opłat.

 5. 5. Dlaczego wartość mojego paragonu została umniejszona podczas rejestracji ?

  Wartości rejestrowanych paragonów, zgodnie z regulaminem, pomniejszane są o kwoty:

  • wydatków poniesionych na za zakup napojów alkoholowych (w tym piwa) w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2012 r. poz. 1356 ze zm.);
  • wydatków poniesionych na zakup wyrobów tytoniowych;
  • wydatków poniesionych na zakup produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z późn. zm.) w szczególności: preparatów na przeziębienie, produktów na wątrobę, herbat odchudzających, funkcyjnych, ziołowych, suplementów diety, tabletek gastrycznych, tabletek na ból gardła, tabletek przeciwbólowych;
  • wydatków poniesionych na gry losowe, zakłady wzajemne lub gry na automatach;
  • zwrotów opakowań kaucyjnych.

  Prosimy o sprawdzenie czy paragon zawiera, produkty należące do jednej z opisanych powyżej grup. Jeśli nie – prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza pomocy.

 6. 6. Czy muszę uzupełniać dane adresowe?

  Uzupełnienie danych adresowych wymagane jest w przypadku wygrania licytacji – informacje te niezbędne są w celu odebrania nagrody. Zachęcamy jednak do uzupełnienia danych po rejestracji konta.

 7. 7. Czy muszę zachować wszystkie paragony, które zarejestrowane zostały na moim koncie?

  Tak. W przypadku wygrania licytacji wszystkie paragony będą weryfikowane, w związku z czym będziemy prosili o ich okazanie lub przesłanie ich skanów/zdjęć.

 8. 8. Kto pokrywa koszty przesyłki wygranych przedmiotów?

  Koszty przesyłki zawsze pokrywa organizator akcji promocyjnej, w zależności od gabarytów wygranej, jak i jej wartości, paczki będą wysyłane do zwycięzców pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 9. 9. Rejestrowany przeze mnie paragon nie został pozytywnie zweryfikowany przez system. Dlaczego?

  Każdy rejestrowany paragon sprawdzany jest przez system pod kątem poprawności wprowadzonych danych, zgodności z zasadami akcji oraz tego, czy dany paragon nie został wcześniej zarejestrowany – proszę więc sprawdzić, czy wszystkie podane dane (wartość i numerparagonu) zostały wprowadzone poprawnie. Jeśli wszystkie dane wprowadzone zostały poprawnie, a paragon nadal nie został pozytywnie zweryfikowany , prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza pomocy.

 10. 10. Wygrałem licytację, co teraz?

  W pierwszej kolejności proszę się upewnić czy uzupełnili Państwo dane adresowe, aby nasz przedstawiciel mógł się z Panią/Panem skontaktować. Warunkiem otrzymania nagrody jest również przesłanie na adres email organizatora (dyskonty@wizerunkowo.com) skanów lub zdjęć zarejestrowanych paragonów, na podstawie których wylicytowana została nagroda. Na uzupełnienie danych osobowych oraz przesłanie skanów/zdjęć paragonów zwycięzca ma 14 dni od daty zakończenia licytacji.

 11. 11. W ilu licytacjach naraz mogę brać udział? Czy mogę w ciągu jednego miesiąca wygrać więcej niż jedną nagrodę?

  Udział w licytacjach jest nieograniczony. Każdy uczestnik może licytować nagrody na sumę łączną równą sumie jego zarejestrowanych paragonów.

 12. 12. Stan mojego konta został wyzerowany – dlaczego?

  Wszystkie aukcje uruchamiane są pierwszego dnia nowego miesiąca kalendarzowego i kończą się ostatniego dnia o wyznaczonej godzinie. Wraz z zakończeniem wszystkich aukcji (ostatniego dnia danego miesiąca) stan konta każdego uczestnika jest zerowany.

 13. 13. W ciągu ilu dni od momentu dokonania zakupów w Dyskoncie Czerwona Torebka muszę zarejestrować paragon na swoim koncie?

  Nagrody licytowane są paragonami z miesiąca, w którym uruchomiona została licytacja danej nagrody (a więc np. paragonami z marca licytować można tylko podczas marcowych licytacji)i mogą być rejestrowane do końca trwania licytacji

 14. 14. Co mam zrobić z zarejestrowanym paragonem, na podstawie którego dokonałem zwrotu towaru?

  W przypadku zwrotu towarów uczestnik zobowiązany jest każdorazowo poinformować organizatora drogą mailową o dokonanym zwrocie towaru – wskazując datę i numer paragonu, na podstawie którego dokonany został zwrot. Wartość paragonu zostanie wówczas umniejszona o kwotę, na którą dokonano zwrotu.

 15. 15. Czy mogę licytować nagrody paragonem, na podstawie którego wystawiona została faktura VAT?

  Nie – paragony, na podstawie których wystawiona została faktura nie biorą udziału w licytacji. Jeśli faktura wystawiona została po rejestracji paragonu, prosimy o kontakt poprzez formularz pomocy.

Użytkowniku!


Już dziś zaproś znajomego do udziału w Czerwonych Aukcjach i zyskuj 5 % wartości wszystkich zarejestrowanych przez niego paragonów.


Jak to działa?


Po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce „Zaproś znajomego”, podaj adresy mailowe swoich znajomych i wyślij im zaproszenie do wzięcia udziału w Czerwonych Aukcjach. Wystarczy, że zarejestrują się klikając w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości mailowej lub przy rejestracji podadzą Twój nick, a Twoje konto będzie powiększało się o 5% wartości każdego zarejestrowanego przez nich paragonu. Wszystkie dodatkowe fundusze będziesz mógł wykorzystać podczas licytacji nagród.


Jak zwiększyć swoje szanse na nagrodę?


To proste! Zachęć kilku znajomych do udziału w Czerwonych Aukcjach, a stan Twojego konta będzie się automatycznie powiększał o 5% wartości wszystkich zarejestrowanych przez nich paragonów.


Zaproś znajomych do udziału w Czerwonych Aukcjach i zwiększaj swoje szanse na nagrodę!

Chcesz podzielić się z nami swoimi uwagami dotyczącymi programu Czerwone Aukcje i funkcjonowania sklepu Dyskont Czerwona Torebka? Napisz do nas.
Wszystkie zgłoszenia stanowią dla nas cenne źródło informacji na temat funkcjonalności serwisu i sklepu i stanowią inspirację do ich udoskonalania.
Twój email Tytuł wiadomości Treść wiadomości
Zgłoś nam swoje uwagi